Selectează o Pagină
Anunț de presă începere proiect - Privind începerea proiectului „Dezvoltarea brandului localității Hotarele ca parte a strategiei de dezvoltare locală” Cod proiect:151293 / Cod SIPOCA 1050

Finanțarea nerambursabilă pentru proiect este asigurată prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014- 2020, în cadrul apelului POCA/659/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, în baza Contractului de finanțare nr. 857 , semnat în data de 17 august 2022.

Valoarea totala a proiectului este de 423,905.76 lei, din care 415.427,65 lei valoarea cofinanțării Uniunii Europene si 8.478,11 lei valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului.

Beneficiarul finanțării este Asociația BASARABII. Obiectivul principal al proiectului il reprezinta creșterea implicării cetățenilor în comunitate și în procesul de luare a deciziilor (cetățenie activă) prin instrumentul ”Branding local”, elaborarea strategiei de dezvoltare locală și crearea unui parteneriat între autoritatea locală (Primăria Com. Hotarele, jud. Giurgiu) si Asociația Basarabii în vederea implementării conceptului.

Rezultatele așteptate sunt: 1) Realizarea strategiei de dezvoltare locală a Com. Hotarele, jud. Giurgiu, prin instrumentul Branding local – Crearea unui Consiliu de brand local cu implicarea cetățenilor și a aleșilor locali; 2) Dezvoltarea și implementarea mecanismelor de consultare a autorităților și instituțiilor publice cu ONG-urile, în elaborarea strategiei de dezvoltare la nivel local prin realizarea unei cercetări sociologice cantitative și calitative realizată la nivel local. 3) Integrarea strategiei de Branding local (place branding) in strategia de dezvoltare locala si crearea premiselor pentru implementarea acesteia in cadrul Parteneriatului pentru Dezvoltare locala intre Asociația BASARABII si Com. HOTARELE, jud. Giurgiu.

Proiectul se va derula în perioada: 17 August 2022 – 17 Aprilie 2023

Informații suplimentare se pot obține de la Beneficiar – Asociația BASARABII, str. Odobești nr 17, web: www.basarabii.ro, e-mail: basarabii@yahoo.ro, tel: 0721.639269, persoana de contact : Mihail-Răzvan VASTEA – președinte.

Privind finalizarea proiectului „Dezvoltarea brandului localității Hotarele ca parte a strategiei de dezvoltare locală” Cod proiect:151293 / Cod SIPOCA 1050

Finanțarea nerambursabilă pentru proiect este asigurată prin  Programul  Operațional  Capacitate Administrativă 2014- 2020, în cadrul apelului POCA/659/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, în baza Contractului de finanțare nr. 857, semnat în data de 17 august 2022.

Valoarea totala a proiectului este de 423,905.76 lei, din care 415.427,65 lei valoarea cofinanțării Uniunii Europene si 8.478,11 lei valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului.

Beneficiarul finanțării este Asociația BASARABII. Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creșterea implicării cetățenilor  în comunitate și în procesul de luare a deciziilor (cetățenie activă) prin   instrumentul ”Branding local”, elaborarea strategiei de dezvoltare locală și crearea unui parteneriat între autoritatea locală (Primăria Com. Hotarele, jud. Giurgiu) si Asociația Basarabii în vederea implementării conceptului.

Rezultatele așteptate au fost: 1) Realizarea strategiei de dezvoltare locală a Com. Hotarele, jud. Giurgiu, prin instrumentul Branding local – Crearea unui Consiliu de brand local cu implicarea cetățenilor și a aleșilor locali; 2) Dezvoltarea și implementarea mecanismelor de consultare a autorităților și instituțiilor publice cu ONG-urile, în elaborarea strategiei de dezvoltare la nivel local prin realizarea unei cercetări sociologice cantitative și calitative realizată la nivel local. 3) Integrarea strategiei de Branding local (place branding) in strategia de dezvoltare locala si crearea premiselor pentru implementarea acesteia in cadrul Parteneriatului pentru Dezvoltare locala intre Asociația BASARABII si Com. HOTARELE, jud. Giurgiu.

Proiectul s-a derulat în perioada: 17 August 2022 – 17 Aprilie 2023

 

Informații suplimentare se pot obține de la Beneficiar – Asociația BASARABII, str. Odobești nr 17, web: www.basarabii.ro, e-mail: basarabii@yahoo.ro, tel: 0721.639269, persoana de contact : Mihail-Răzvan VASTEA – președinte.